Το Ταξίδι Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Οι νέοι και τα σχολεία μπορούν να συμμετάσχουν στο Ταξίδι κατεβάζοντας το Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, με επίκεντρο το ταξίδι της Αμάλ.
Το εγχειρίδιο έχει δημιουργηθεί για όλους τους νέους ανθρώπους – το μαθησιακό υλικό και οι δραστηριότητες που περιλαμβάνει έχουν σχεδιαστεί ειδικά  για διαφορετικές ηλικίες. Σε κάθε δραστηριότητα επισημαίνεται η ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνεται, και τα πιο ευαίσθητα θέματα επισημαίνονται στην αρχή της ενότητας στην οποία εμφανίζονται:
  • Νήπια: Προτεινόμενη ηλικία: 5-7
  • Μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Προτεινόμενη ηλικία: 7-11
  • Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Προτεινόμενη ηλικία 11-16
Υπάρχει μια εισαγωγή και 6 ενότητες που σας επιτρέπουν να συντροφεύσετε την Αμάλ στο επιμορφωτικό της ταξίδι. Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο ή να εξερευνήσετε τις ενότητες και τις δραστηριότητες στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας το παρακάτω μενού πλοήγησης.