Η Μικρή Αμάλ Ομάδα Τουρκίας

All along Little Amal’s route she will be supported by teams of local producers and logistics managers, led in Turkey by Recep Tuna, AZ Celtic, İKSV and Flint Culture.