Οι Πρεσβευτές του Ταξιδιού

Οι Πρεσβευτές μας συμβάλλουν στη μετάδοση των μηνυμάτων του Ταξιδιού και της Μικρής Αμάλ σε όλο τον κόσμο μέσω της επιρροής και της υποστήριξης τους. Πολλοί από τους Πρεσβευτές καταθέτουν και δικές τους προσωπικές ιστορίες και βιώματα προσφυγιάς.